Bezpečnostní hrozby, které hrozí IoT zařízením jsou všude kolem nás. Představíme si příslušný hardware, který je v současné době používán k zesílení bezpečnosti celé aplikace. Identifikujeme bezpečnostní mezery a jak mohou vývojáři a návrháři vestavěných systémů používat JSON Web Token (JWT) k jejich odstranění.

Elektronické senzory plynů samostatně nevyhodnocují výsledky a neumožňují příjemné ovládání. Proto jsou zabudovány do kompletních buď přenosných nebo stacionárních měřících zařízení určené k přímému použití pro měření v místnostech.

Standard LTE M je určen pro komunikaci strojů a zařízení M2M. Jeho využití je v současnosti limitováno regionální dostupností a absencí navazujících služeb. Jaké informace potřebujeme pro vývoj aplikací?

Lokalizovat dané zařízení kdekoli na Zemi pouze pomocí globálního navigačního družicovýho systému (GNSS) sebou nese několik problémů. Tyto problémy lze překonat použitím inerciálního měření (IMU), které doplňují GNSS.

Vývoj.HW.cz

Automatizace.HW.cz

Byznys.HW.cz

Student.HW.cz

Cílem Robogames je dát žákům, studentům a jejich pedagogům motivaci pro další rozvoj jejich dovedností a poskytnout jim místo a čas pro...

Obchod.HW.cz