Jste zde

Dokumentace

Senzory pro měření tlaku v integrovaném provedení

Měření tlaku je jedno ze standardních měření v mnoha oblastech běžného života i průmyslu. Dnes již

se provádí prostřednictvím integrovaných tlakových senzorů, které mimo samotný citlivý prvek obsahuje i obvody

kompenzující nežádoucí vlivy i zpracovávají samotný signál (zesílení, filtrace. A/D převod atd.).

Popis sériové komunikační linky digitálního teploměru DS 1821

Digitální teploměr DS 1821 od společnosti DALLAS Semiconductor používá pro svou komunikaci s okolím

jednovodičovou sériovou linku. Komunikační protokol této linky patří mezi jednoduché systémy, nemá zabezpečovací

bloky a je zpracovatelný běžnými procesorovými systémy.

ISDN, Digitálna siet integrovaných služieb

Digitálna sieť integrovaných služieb (Integrated Services Digital Network, ISDN) je založená na

digitalizácii telefónneho analógového signálu, na časovom delení (multiplexu) a na oddelení komunikácie od riadenia.

Pre digitalizáciu sa s výhodou používa pulzne kódovaná modulácia (Pulse Code Modulation, PCM), ktorá nie len

vzorkuje pôvodný signál rýchlosťou 8 kbit/s, ale kvantuje jeho amplitúdu do 256 úrovní. Týmto stačí každému vzorku

priradiť osem bitovú kombináciu núl a jednotiek, ( t.j. 1Byte = 8 bit ). Z toho vyplýva, že k prenosu telefónneho

hovoru stačí dátový tok 8kbit/s x 8 = 64 kbit/s.

Stránky