Jste zde

Dokumentace

Power over Ethernet – pohled do nitra navrhování napájených spotřebičů

Praktický návod převzatý ze stránek firmy Silver Telecom, v němž autor Tony Morgan poskytuje cenné rady jak použít informace získané z článků zabývajícími se standardem IEEE 802.3af k vytvoření zařízení využívající možností Power over Ethernet .

Senzory pro měření tlaku v integrovaném provedení

Měření tlaku je jedno ze standardních měření v mnoha oblastech běžného života i průmyslu. Dnes již

se provádí prostřednictvím integrovaných tlakových senzorů, které mimo samotný citlivý prvek obsahuje i obvody

kompenzující nežádoucí vlivy i zpracovávají samotný signál (zesílení, filtrace. A/D převod atd.).

Popis sériové komunikační linky digitálního teploměru DS 1821

Digitální teploměr DS 1821 od společnosti DALLAS Semiconductor používá pro svou komunikaci s okolím

jednovodičovou sériovou linku. Komunikační protokol této linky patří mezi jednoduché systémy, nemá zabezpečovací

bloky a je zpracovatelný běžnými procesorovými systémy.

Stránky